VOL. 9 - 2 / 2002.:
Vol. 9 - 2 / 2002

 

XV. SAVJETOVANJE HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU

4.-7. PROSINCA 2002.

 

NOVO KAZNENO PROCESNO I PREKRŠAJNO PRAVO

 

 

I. KRBEC: Istraga i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku od 20. svibnja 2002.

 

D. KOS: Glavna rasprava - izmjene i dopune odredaba ZKP-a iz 2002. godine - praktični i teoretski aspekti

 

D. TRIPALO: Novosti u posebnim postupcima i skraćenom postupku

 

S. ZADNIK: Položaj državnog odvjetnika u prethodnom postupku i njegovo postupanje nakon novele Zakona o kaznenom postupku

 

D. MATIJEVIĆ: Nove zadaće i stare nedaće branitelja u kaznenom postupku

 

M. MRČELA: Presuda na zahtjev stranaka u istrazi

 

A. KRSTULOVIĆ: Primjena kazne na zahtjev stranaka kao mehanizam konsenzualnog stranačkog upravljanja postupkom u talijanskom kaznenom procesnom pravu

 

M. RAŠO: Zakon o prekršajima - bitne novosti, propusti i pogreške

 

S. DIKLIĆ: Pokretanje i započinjanje prekršajnog postupka

 

B. ŽIGNTE ŽIVKOVIĆ: Mjere opreza i zadržavanja prema novom Zakonu o prekršajima

 

K. NOVAK HRGOVIĆ: Prekršajni nalog

 

S. OSET: Zakon o prekršajima - novosti u primjeni prekršajnih sankcija i postupka prema maloljetnicima

 

M. KATUNARIĆ: Neka pitanja primjene novoga Zakona o prekršajima i Zakona o sigurnosti prometa na cestama

  

I. JOSIPOVIĆ: Prekršaji protiv autorskog prava: realitet i perspektive u svjetlu novog prekršajnog zakonodavstva

 

 

ČLANCI

  

A. KOVAČIĆ: Glavna rasprava prema odredbama novog Zakona o prekršajima od 11. srpnja 2002.

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

 

PRIKAZI I OSVRTI

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Suradnja Zajednice i država članica u zaštiti europskih financija

 

E. IVIČEVIĆ: Je li njemačko maloljetničko kazneno pravo još uvijek suvremeno? 64. kongres njemačkih pravnika, Berlin, 17-20. rujna 2002.

 

P. BAČIĆ: Judical Independence in the Age of Democracy (prikaz knjige; P. Russel i D. O’Brien ur.)

 

D. MITROVIĆ, Z. TOMIČIĆ: II. interkatedarski sastanak nastavnika kaznenopravnih predmeta Pravnih fakulteta hrvatskih sveučilišta i Visoke policijske škole u Zagrebu

 

D. PALIJAŠ, D. REMENARIĆ: Konferencija - okrugli stol: Projekt razvoja jedinstvene EU baze podataka kaznenih evidencija