NOVOSEL:
D.NOVOSEL : Primjena kaznenog naloga u radu državnih odvjetništava

Dragan Novosel

PRIMJENA KAZNENOG NALOGA U RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Kako se kazneni nalog primjenjuje od 1. 1. 1998, prošlo je dovoljno vremena da se na temelju dosadašnje prakse može ocijeniti koliko je taj institut zaživio u praksi i kakvi su rezultati njegove primjene. Na temelju podataka općinskih državnih odvjetništava u članku se daje pregled uspješnosti dosadašnje primjene kaznenih naloga.