VOL. 9 - 1 / 2002.:
Sadržaj:

Uvodna riječ glavnog urednika

ČLANCI

P.NOVOSELEC: Zlouporaba položaja i ovlasti kao gospodarsko kazneno djelo

D.NOVOSEL : Primjena kaznenog naloga u radu državnih odvjetništava

M.GORETA, I.PEKO-ČOVIĆ, N.BUZINA, L.MUŽINIĆ-MASLE, Ž.MAJDANČIĆ : Prisilno zadržavanje i prisilni smještaj s forenzičkopsihijatrijskog aspekta


IZ POVIJESTI KAZNENOG PRAVA

V.RADOVČIĆ: Logičga narav tzv.tehničkih dokaza u Ciceronovu dijalektičko-retoričkom spisu Topica

I.MARGETIĆ: Kažnjavanje ubojstava u zagrebačkom Gradecu (bilješke uz TKALČIĆ, MCZ,V,6-7)

Z.TOMČIĆ: Kazneno i kaznenoprocesno pravo slavonskih statuta: Iločki statut i njegova kaznenoprocesna regulacija

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG PRAVA

STEPHEN C.THAMAN: Miranda u komparativnom pravu

SUDSKA PRAKSA

P.NOVOSELEC

D.DERENČINOVIĆ

PRIKAZI I OSVRTI

A.KRSTULOVIĆ:Europski tužitelj: Zelena knjiga za zaštitu financijskih interesa Europske unije

P.BAČIĆ : Knjiga Iana Camerona "National Security and the European Convention on Human Rights"