POKRAJAC:
Đ. POKRAJAC: Kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. KZ i zlouporabe ovlasti u gospo

Mr. sc. Đuro Pokrajac

KAZNENA DJELA ZLOUPORABE POLOŽAJA I OVLASTI IZ ČL. 337. I ZLOUPORABE OVLASTI U GOSPODARSKOM POSLOVANJU IZ ČL. 292. KZ TE NJIHOVA PRIMJENA U PRAKSI

Autor u članku razmatra pitanja praktične primjene odredbi čl. 292. i 337. KZ na slučajeve zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju i zlouporabe položaja vlasti koji su se dogodili u pretvorbenom odnosno privatizacijskim procesima, ali se na njih, zbog pravnih razloga, te inkriminacije ne mogu aplicirati bez tumačenja prema načelu obvezne primjene blažeg zakona.


članak