DERENČINOVIĆ, KOKIĆ:
D. DERENČINOVIĆ, I. KOKIĆ: Međunarodni skup “Žene i kazna zatvora”