BACIC:
F. BAČIĆ: Zapovjedna odgovornost

Prof. dr. sc. Franjo Bačić

ZAPOVJEDNA ODGOVORNOST
posebno s obzirom na ratne zločine prema četirima Ženevskim humanitarnim konvencijama iz 1949.

U prvom dijelu razmatra se pitanje zapovijedi u kaznenom pravu, odnos nadređenog i podređenog kad u izvršenju zapovijedi podređeni ostvari kazneno djelo. Bitno je pri tome razlikovati je li naredba obvezujuća ili nije. Nije obvezujuća ona naredba koja vodi izvršenju kaznenog djela. S tim u vezi analizira se kaznenopravni status jedne i druge osobe.
U drugom dijelu polazište je da se kaznena odgovornost zapovjednika za propuštanje dužnog nadzora tretira na temelju učenja o garantu i garantnim obvezama, konkretno onoj o dužnosti kontrole nad trećom osobom


članak