VOL. 8 - 2 / 2001.:
Vol. 8 - 2 / 2001


XIV. SAVJETOVANJE HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU
OPATIJA, 6-8. PROSINCA 2001.


NOVOSTI U POSTUPOVNOM I IZVRŠNOM KAZNENOM PRAVUV. LJUBANOVIĆ: Novo hrvatsko pravo državnog odvjetništva

S. ZADNIK: Primjena novog Zakona o državnom odvjetništvu u praksi

D. NOVOSEL: Posebnosti Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

I. JOSIPOVIĆ, G. TOMAŠEVIĆ, D. TRIPALO: Nova uloga suca u izvršavanju kazne zatvora

I. KOVČO: Kazna zatvora - zašto i kuda?


ČLANCI

F. BAČIĆ: Zapovjedna odgovornost

D. DERENČINOVIĆ: U povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Streletz, Kessler i Krenz protiv Njemačke


Đ. POKRAJAC: Kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. KZ i zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. KZ te njihova primjena u praksi

B. ZORICA: Rad za opće dobro na slobodi


IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

C. DeGABRIELLE: Međunarodni napori Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv pranja novca

N. MATOVSKI: Sustav kaznenog postupka u Republici Makedoniji


SUDSKA PRAKSA

P. NOVOSELEC


PRIKAZI I OSVRTI

T. MAK: Matija Vučetić: Institutiones Iuris Criminalis Hungarici in usum Academiarum regni Hungariae

Z. ĐURĐEVIĆ: Europsko pravno područje i zemlje kandidati

D. DERENČINOVIĆ: Antikorupcijska konferencija "Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity II"

D. DERENČINOVIĆ, I. KOKIĆ: Međunarodni skup "Žene i kazna zatvora"

E. IVIČEVIĆ: Međunarodna konferencija "Europsko kazneno pravo i Švicarska"