VOL. 8 - 1 / 2001.:
Sadržaj:

Sadržaj

Uvodna riječ glavnog urednika

MATERIJAL
ZA II. SPECIJALISTIČKO SAVJETOVANJE
NOVO HRVATSKO PRIJESTUPOVNO I PREKRŠAJNO ZAKONODAVSTVO
OPATIJA, 6-9. SVIBNJA 2001.


1. Materijalno prijestupovno i prekršajno pravo

Ž. HORVATIĆ: Novo prijestupovno i prekršajno pravo kao dio hrvatskog kaznenopravnog sustava

A. KOVAČIĆ: Pravnopovijesni prikaz prekršajnog i prijestupovnog prava u Hrvatskoj

P. NOVOSELEC: Krivnja u prijestupovnom i prekršajnom pravu

I. CVITANOVIĆ: Represivni sadržaji u novom hrvatskom prijestupovnom i prekršajnom pravu

D. DERENČINOVIĆ: Posebno prijestupovno i prekršajno zakonodavstvo prije i poslije donošenja Zakona o prijestupima i prekršajima

D. JURAS: Prekršaji na moru

S. DIKLIĆ: Prekršaji u gospodarstvu s osvrtom na odgovornost pravnih osoba

S. DUNDOVIĆ: Neovlašteno posjedovanje tvari ili pripravaka koji su propisom proglašeni opojnim drogama

Ž. MARKOV: Sigurnost i odgovornost u zračnom prometu

L. LENIĆ: Prekršaji protiv sigurnosti cestovnog prometa

I. KOKIĆ: Odnos zakonske i sudske politike kažnjavanja u hrvatskom prekršajnom pravu

S. OSET: Maloljetničko materijalno prekršajno pravo de lege ferenda i de lege lata

I. CAJNER MRAOVIĆ, Z. AKMADŽIĆ: Kretanje i struktura prekršaja u Hrvatskoj - pregled stanja sa stajališta društvenog nadzora

I. CAJNER MRAOVIĆ, A. CERJAK, N. JELOVČIĆ: Kriminološke osobitosti počinitelja prekršaja u Hrvatskoj

B. KATANEC: Problematika migracija u Republici Hrvatskoj s osvrtom na Prijedlog zakona o prijestupima i prekršajima


2. Postupovno prijestupovno i prekršajno pravo

I. JOSIPOVIĆ: Novi prekršajni i prijestupovni postupak: kreativna inovacija ili nedomišljen eksperiment

M. RAŠO: Kritički osvrt na Prijedlog zakona o prijestupima i prekršajima

B. VIDALIN-RADIN: Postupak za prekršaje u prvom stupnju pred prekršajnim sudom

A. KRLEŽA JURIŠIĆ: Ustrojbena, funkcionalna i statusna pitanja prekršajnih sudova i upravnih tijela

A. LEDIĆ: Državno odvjetništvo u prijestupovnom i prekršajnom postupku

S. ZADNIK: Kadrovska problematika u državnom odvjetništvu u svjetlu Prijedloga zakona o prijestupima i prekršajima

Š. PAVLOVIĆ: Pravo formalne i materijalne obrane u prekršajnom postupku

M. MALACKO: Mjere za osiguranje provedbe postupka i izvršenje sankcija

P. VEIĆ: Kritički osvrt na neke propise Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Z. ĐURĐEVIĆ: Kritički osvrt na pravni položaj počinitelja prijestupa i prekršaja s duševnim smetnjama de lege ferenda

M. PERKOVIĆ, I. JOSIPOVIĆ: Postupak za financijske prekršaje de lege lata i de lege ferenda

B. MARKOVIĆ: Carinski i porezni prekršaji u upravnom sporu

C. CVJETKO: Maloljetničko prekršajno postupovno pravo de lege lata i de lege ferenda

A. HADŽIJUSUFOVIĆ-MUMINAGIĆ: Osvrt na predložene zakonske odredbe o izvršenju odluka o prijestupima i prekršajima

J. BRLIĆ: Pravni lijekovi u prijestupovnom i prekršajnom postupku


Prijedlog zakona o prijestupima i prekršajima

ČLANCI

M. CARIĆ: Načelo svrhovitosti (oportuniteta) kaznenog progona iz članka 175. Zakona o kaznenom postupku i njegova primjena u praksi


IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

E. WEIGEND, E. ZIELINSKA: Zaštita gospodarskih interesa Europske Unije i poljsko kazneno pravo


SUDSKA PRAKSA

P. NOVOSELEC


PRIKAZI I OSVRTI

A. KRSTULOVIĆ: Digesto delle Discipline Penalistiche (Utet, Torino)

L. CVITANOVIĆ: Željko Horvatić - Petar Novoselec: Kazneno pravo (opći dio), 2. izd., Zagreb 2001