MODLY:
D. MODLY: Neki problemi pri određivanju vještaka, rukovođenju njegovim postupkom i ocjenjivanju njeg

Dr. sc. Duško Modly

NEKI PROBLEMI PRI ODREĐIVANJU VJEŠTAKA, RUKOVOĐENJU NJEGOVIM POSTUPKOM I OCJENJIVANJU NJEGOVA ISKAZA

U svakodnevnom radu tijela postupka javljaju se određeni problemi u svezi s određivanjem, rukovođenjem i ocjenom iskaza vještaka kada je riječ o tzv. unutarnjoj strani vještačenja. Uzrok tome leži u činjenici što tijelo postupka ne poznaje dovoljno ili uopće ne poznaje pravila znanosti, tehnike i/ili struke koje u svom radu primjenjuje vještak određenog stručnog profila. Ta pravila nisu i ne mogu biti predmet pravnog reguliranja. Njih u postupak uvodi vještak primjenjujući kaznenopostupovne propise u tijeku vještačenja. Riječ je o tzv. unutarnjoj strani vještačenja. Zbog nepoznavanja pravila znanosti i struke koje u radu primjenjuju vještaci javljaju se problemi pri određivanju vještaka i vještačenja i pri njihovu rukovođenju, koje se svodi na tzv. organizacijski djelokrug, a ne i na meritorni djelokrug. Zbog navedenih razloga rukovođenje vještačenjem predviđeno normama postupovog zakona pretvara se u svojevrsni oblik suradnje, oblik simbioze rukovođenja i suradnje. Tijelo postupka ne može meritorno nadzirati rad vještaka (rukovoditi vještačenjem) ako ne poznaje pravila struke kojoj vještak pripada. Zbog istih razloga tijelo postupka nije u mogućnosti meritorno ocijeniti nalaz i mišljenje vještaka. U sudskoj praksi dolazi zato kojiput do olakog prihvaćanja mišljenja vještaka i precjenjivanja dokazne snage rezultata vještačenja jer se polazi od pogrešne pretpostavke da je dokaz vještačenjem, kao rezultat primjene pravila zanosti i tehnike, superioran dokaz u odnosu prema drugim dokazima. Odlučili smo stoga u ovom radu upozoriti na neke temeljne probleme koji se javljaju u svakodnevnoj praksi u svezi s određivanjem, rukovođenjem i ocjenom iskaza vještaka.