ZADNIK:
S. ZADNIK: Problemi državnih odvjetništava u praktičnoj primjeni Zakona o kaznenom postupku

Mr. sc. Slavko Zadnik

PROBLEMI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U PRAKTIČNOJ PRIMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Stupanjem na snagu novog Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, 110/97. od 21. listopada 1997) pojavila su se neka pitanja praktične primjene novih ili izmijenjenih instituta u Zakonu.
S tim u svezi autor u članku navodi probleme vezane s novim ovlastima državnog odvjetnika u predistražnom postupku (čl. 174. st. 4. ZKP), zatim odlučivanje o kaznenom progonu po načelu svrhovitosti (čl. 175) i neprimjenjivanju tog instituta o praktičnoj suradnji državnog odvjetnika, redarstvenih vlasti i istražnog suca u svezi s primjenom čl. 180. ZKP, proširenoj mogućnosti podizanja neposredne optužnice posebno kod težih kaznenih djela, o iskustvu i problemima vezanim uz preuređenje glavne rasprave te o praktičnoj primjeni odredbi o kaznenom nalogu.
Članku su priloženi obrasci primjera izreka pri odlučivanju po čl. 175. ZKP te optužni prijedlog i presuda uz kazneni nalog.