MODLY:
D. MODLY: Neki propusti kriminalističko-metodičke naravi u predistražnom postupku pri istraživanju k


Dr. sc. Duško Modly

NEKI PROPUSTI KRIMINALISTIČKO- METODIČKE NARAVI U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU PRI ISTRAŽIVANJU KAZNENIH
DJELA SILOVANJA

U ovom članku govori se o nekim propustima kriminalističkometodičke prirode u predistražnom postupku, pretežito redarstvene vlasti, a u dijelu i istražnih sudaca. Riječ je o propustima koji se negativno odražavaju na učinkovitost postupka (otkrivačko-dokazni aspekt) i brzinu njegova provođenja (ekonomski aspekt), dakle na rezultate rada tijela postupka. Propusti su uočeni tijekom analize spisa Okružnog suda u Zagrebu koji se odnose na pokušana ili dovršena djela silovanja. Obuhvaćen je period od 1985. do 1988. godine. Ukupno je pregledano 80 spisa. Obavljen je i naknadni intervju sa 40 žrtava o okolnostima provedenog postupka i razlozima sekundarne viktimizacije.