CVJETKO:
B. CVJETKO: Primjena maloljetničkih kaznenopravnih i kaznenopostupovnih propisa prema mlađim punolje

Božica Cvjetko

PRIMJENA MALOLJETNIČKIH KAZNENOPRAVNIH I KAZNENOPOSTUPOVNIH PROPISA PREMA MLAĐIM PUNOLJETNIM OSOBAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Stupanjem na snagu novog Zakona o sudovima za mladež (NN, 111/97) i s materijalnopravnog i postupovnopravog aspekta znatno je poboljšan status mlađe punoljetne osobe (osobe od navršene 18. do navršene 21. godine života). U članku je općenito prikazana definicija mlađe puno ljetne osobe u našem i poredbenom kaznenom pravu te primjena maloljetničkih kaznenopravnih i s tim u svezi kaznenopostupovnih propisa prema mlađim punoljetnim osobama u Republici Hrvatskoj. Na kraju članka autorica se zalaže da u slučaju dvojbe suda koje će pravo primijeniti prema mlađoj punoljetnoj osobi bude primijenjeno maloljetničko kazneno pravo.