VOL. 6 - 1 / 1999.:
Sadržaj:

Uvodna riječ glavnog urednika

RADOVI

D. KRAPAC: Pedeseta obljetnica Opće deklaracije o pravima čovjeka: njihovo ostvarivanje u međunarodnom i unutarnjem kaznenom pravu

F. BAČIĆ: Neki kaznenopravni aspekti problematike organiziranog kriminaliteta

D. MODLY: Neki propusti kriminalističko-metodičke naravi u predistražnom postupku pri istraživanju kaznenih djela silovanja

Z. DUJMOVIĆ / I. CAJNER MRAOVIĆ: Kriminalitet razbojništva u Republici Hrvatskoj

I. KOVČO: Sociopatološke pojave u obitelji maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Republici Hrvatskoj

L. VALKOVIĆ: Uvjetna osuda u hrvatskom kaznenom pravu i sudskoj praksi

D. DERENČINOVIĆ: Kaznenopravni aspekti korupcije s elementom inozemnosti

S. ZADNIK: Problemi državnih odvjetništava u praktičnoj primjeni Zakona o kaznenom postupku

B. CVJETKO: Primjena maloljetničkih kaznenopravnih i kaznenopostupovnih propisa prema mlađim punoljetnim osobama u Republici Hrvatskoj


IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

D. KRAPAC: Europsko kazneno pravo: konvergencijom nacionalnog kaznenog prava prema kaznenom pravu za Europu?

H. SIJERČIĆ-ČOLIĆ: Reforma krivičnog zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine: karakteristike federalnog procesnog krivičnog prava


SUDSKA PRAKSA

D. KRAPAC: Izdvajanje zapisnika o nezakonitoj pretrazi

PRIKAZI

Z. ĐURĐEVIĆ: XI. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: kaznenopravni sustav pred izazovom organiziranog kriminaliteta

V. BUNATA-BLAGOVIĆ / B. CVJETKO / D. DUNDOVIĆ: Seminar: Ovisnici - počinitelji kaznenih djela i kazneno pravosuđe