VOL. 5 - BROJ 2 / 1998.:
Vol. 5- Broj 2/ 1998.

Sadržaj

Uvodna riječ glavnog urednika

XI.SAVJETOVANJE HRVATSKOGA UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU, OPATIJA, 8-12. XII. 1998

KAZNENO PRAVNI SUSTAV PRED IZAZOVOM ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

D.KRAPAC: Pogled na neke važnije odredbe novoga hrvatskog zakonodavstva o organiziranom kriminalitetu i pitanja njihove praktične primjene

1. Organizirani kriminalitet: kriminološka i kriminalistička motrišta

M. SINGER: Organizirani kriminal

I. NAĐ: Krijumčarenje osoba

D. DUNDOVIĆ: Ilegalni promet i tgovina opojnim drogama

S. ŽARKOVIĆ / A. RAJKOVAČA: Otuđenje i krijumčarenje motornih vozila

I. KOVČO: Organizirani kriminalitet: pedofilija i prostitucija

I. CAJNER MRAOVIĆ/J. VRBIĆ: Organizirani kriminalitet u svezi s kulturnim dobrima

2. Organizirani kriminalitet: kaznenopravna pitanja odgovornosti i sankcija

A. KURTOVIĆ: Organizirani kriminalitet – kaznenopravna pitanja odgovornosti (krivnje) i sankcija

D. KOS: Problematika oduzimanja imovinske koristi

3. Organizirani kriminalitet: pitanja kaznenopravnih inkriminacija nedozvoljenih ponašanja

P. NOVOSELEC: Organizirani kriminal – pitanja kaznenopravnih inkriminacija nedozvoljenih ponašanja

M. JUKIĆ: Organizirani kriminal – neka pitanja kaznenopravnih inkriminacija nedopuštenih ponašanja u praktičnoj primjeni

Š. PAVLOVIĆ: Pranje novca – posebna sastavnica organiziranog kriminaliteta

M. MRČELA: Posjedovanje droge – oblik organiziranog kriminaliteta?

4. Organizirani kriminalitet: kaznenoprocesna pitanja novih metoda otkrivanja i istrage te zaštita temeljnih prava i sloboda

G. TOMAŠEVIĆ: Organizirani kriminalitet – neka kaznenopravna pitanja

Ž. SAČIĆ: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj – kriminalistička stajališta

M. SVEDROVIĆ: Položaj branitalja u kaznenim postupcima za kaznena djela u svezi
s organiziranim kriminalitetom

5. Organizirani kriminalitet: pitanja međunarodne pomoći i suradnje

S. GLUŠČIĆ: Kaznenopravni sustav pred izazovom organiziranog kriminaliteta – međunarodna kaznenopravna pomoć i suradnja

I. MAROS/M.MILINOVIĆ: Međunarodna suradnja Republike Hrvatske u suzbijanju pranja novca


ČLANCI

B. M. ZUPANČIĆ / A. ZIDAR: Kratak pregled nekih temeljnih aspekata Konvencije UN protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka

M. ŠUMANOVIĆ: Neka praktična pitanja dosadašnje primjene Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama

I. CAJNER MRAOVIĆ / D. IVANUŠEC: Poremećaji u ponašanju i ličnosti kao prediktori nasilničkih delikata počinjenih od maloljetnika na području Zagreba


SUDSKA PRAKSA

P. NOVOSELEC

PRIKAZI

Ž SAČIĆ: 20. posebna sjednica Opće skupštine UN posvećena borbi protiv droge

Z. KOKIĆ – PUCE / V. KOVAČEVIĆ – KRAPAC: VIII.konferencija psihologije i prava

M. MRČELA: Druga konferencija hrvatskih sudaca

M. CIRAKI / S. JURIĆ: Konferencija o modernoj kaznenoj istrazi, organiziranom kriminalu i ljudskim pravima