ZAKMAN-BAN:
V. ŽAKMAN - BAN, Kaznena ustanova korist za društvo i/ili zatvorenika

Dr. sc.Vladimira Žakman-Ban

KAZNENA USTANOVA - KORIST ZA DRUŠTVO I/ILI ZATVORENIKA

Rad se bavi raščlambom jednog od krucijalnih pitanja kaznene politike odnosno penološke prakse (dilema u svezi s pravednosti i društvenom korisnosti odnosno učinkovitosti kazne oduzimanja slobode i institucionalnog penološkog tretmana za osuđenog počinitelja kaznenog djela) i prilog je novim rješenjima na području u nas.
U uvodnom se dijelu analiziraju različita određenja prema pojmu penalne institucije, uz prezentiranje njihova kratkoga povijesnog razvoja. Također se razmatraju doktrine o opravdanju i svrsi kažnjavanja kao odgovora društva na kriminalitet. O korisnosti institucionalnog penološkog tretmana za osuđenika diskutira se kroz prizmu oprečnih stajališta o učinkovitosti, ali i pravednosti i etičnosti zahtjeva za prilagođenim ponašanjem u kaznenom zavodu i krajnjem cilju, socijalnom uključivanju (inkluziji) počinitelja kaznenog djela nakon izdržane kazne, te se raščlanjuju novije spoznaje s tog područja temeljene na empirijskim znanstvenim istraživanjima. Realistična sinteza dosadašnjih spoznaja zadovoljavajući je odgovor na ovo pitanje, ali uz rješavanje nekih bitnih problema u funkcioniranju našega penalnog sustava (individualizirani programi tretmana na više razina, poslijepenalni prihvat i slično).