JOSIPOVIC-TOMASEVIC:
M. JOSIPOVIĆ - G. TOMAŠEVIĆ, Prijedlog novog sustava izvršavanja zatvorskih kazni u Republici Hrvats

Marija Josipović
Dr.sc.Goran Tomašević

PRIJEDLOG NOVOG SUSTAVA IZVRŠAVANJA ZATVORSKIH KAZNI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Polazeći od postavke da cjelovita reforma kaznenog zakonodavstva mora obuhvatiti i izvršno kazneno pravo, autori prikazuju postojeće stanje na području izvršavanja zatvorskih kazni. Nakon toga, kao članovi Povjerenstva koje je pripremilo nacrt zakonskog teksta, iznose temeljne postavke Prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora.
U dijelu koji se odnosi na postojeće stanje nevedeni su kazneni zavodi u kojima se danas izvršava kazna zatvora i istaknuti su problemi koje u sustavu izvršenja uzrokuje nedostatna pravna regulativa.
U drugom, važnijem dijelu iznose se temeljne postavke predloženog prava izvršenja i objašnjavaju se novi instituti putem kojih bi se hrvatski sustav izvršavanja prilagodio europskim standardima. Posebno se ističe značenje predloženog sudskog nadzora nad sustavom izvršenja koji se namjerava ostvariti uvođenjem suca izvršenja.
Uz rad se iznosi i cjeloviti tekst Prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora.