VOL. 5 - BROJ 1 / 1998.:
Vol. 5- Broj 1/ 1998.

Sadržaj


Uvodna riječ glavnog urednika

Radovi


M. JOSIPOVIĆ - G. TOMAŠEVIĆ, Prijedlog novog sustava izvršavanja zatvorskih kazni u Republici Hrvatskoj

Konačni prijedlog zakona o izvršavanju kazne zatvora

V. ŽAKMAN - BAN, Kaznena ustanova korist za društvo i/ili zatvorenika

D. GRACIN, Višestruki povrat i dugotrajna kazna zatvora na primjeru kaznenog zavoda Lepoglava

F. BAČIĆ, Marginalije uz novi Kazneni zakon

Izvješća iz radionica X. savjetovanja Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu

I. Radionice materijalnoga kaznenog prava
II. Radionice kaznenog procesnog prava
III. Radionice Zakona o sudovima za mladež


Sudska praksa

P. NOVOSELEC


Iz kaznenopravne povijsti

L. MARGETIĆ, O nekim osnovnim značajkama pokretanja kaznenog postupka u srednjovjekovnim dalmatinskim gradskim općinama

D. KRAPAC, Kazneno pravosuđe u žrvnju vojnostaliških interesa: u povodu stogodišnjice preokreta u Dreyfusovoj aferi 1898. Godine


Strano i međunarodno pravo

D. PLEJIĆ - MARKOVIĆ, Pogled prema utemeljenju jednog stalnog međunarodnog kaznenog suda u okviru UN

Prikazi

Z. ĐURĐEVIĆ, Poslijediplomski studij iz kriminologije na Institutu za kriminologiju Sveučilišta u Cambridgeu

M. MRČELA, Dr.sc. Ivo Josipović: Uhićenje i pritvor (pravo o uhićenju i pritvoru u kaznenom procesnom pravu