BROJ 2:
Vol. 3- Broj 2/ 1996.

Sadržaj

IX. SAVJETOVANJE HRVATSKOGA UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU, 11.14. XII. 1996.

"Hrvatska kao zemlja u tranziciji: učinci političkih, društvenih i gospodarskih promjena na kriminalitet i kaznenopravni sustav"

UVODNE RIJEČI

M. ŠEPAROVIĆ, ministar pravosuđa Republike Hrvatske
D. KRAPAC, predsjednik HUKZP

1. Oblici kaznenih djela i uzroci kriminalnog ponašanja

M. SINGER: Globalne tendencije kretanja i strukture kriminaliteta u Hrvatskoj

Z. DUJMOVIĆ: Usporedni pokazatelji kriminaliteta u središnjoj i istočnoj Europi u 1993. i 1994. godini

I. KOVČO: Delikti nasilja

Z. DUJMOVIĆ: Imovinski kriminalitet u RH

K. BUTORAC/ LJ. MIKŠAJ-TODOROVIĆ: Ovisnički kriminalitet u RH

I. CAJNER-MRAOVIĆ: Delinkvencija mladih


2. Materijalno kazneno pravo i njegova reforma

Ž. HORVATIĆ: Kazneno materijalno pravo i njegova reforma u ostvarivanju politike suzbijanja kriminaliteta za vrijeme tranzicije

V. GROZDANIĆ: Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj

B. CVJETKO: Društvene promjene i njihovi učinci na maloljetničko kazneno zakonodavstvo u RH

M. BATINICA: Materijalnopravne pretpostavke za reformu prekršajnog prava u sustavu kaznenog prava RH

V. ALABURIĆ: Sloboda izražavanja i kaznenopravna zaštita časti i ugleda: teorijski i praktični problemi u okolnostima tranzicije u Hrvatskoj

P. NOVOSELEC: Osvrt na dosadašnje promjene kaznenog zakonodavstva u RH

3. Kazneni progon i elementi njegove politike

G. BOSIOČIĆ: Pravni i praktični aspekti ustrojstva tijela unutarnjih poslova u RH

Z. SAČIĆ: Organizirani kriminalitet u Hrvatskoj i sredstva borbe protiv njega

P. VEIĆ: Kaznenopravne mogućnosti suzbijanja organiziranog kriminaliteta

V. LJUBANOVIĆ: Državno odvjetništvo: njegov položaj, ustrojstvo i funkcije u kaznenom postupku

S. ZADNIK: Osnovni podaci o ustrojstvu i djelovanju Državnog odvjetništva u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 1995. godine

4. Kazneno pravosuđe

M. SVEDROVIĆ: Prilagođavanje kaznenog sudstva tranzicijskim promjenama u Hrvatskoj: u traganju za osobnom neovisnošću sudaca

A. KURTOVIĆ: Disfunkcionalni moment i u hrvatskome kaznenom postupku

I. JOSIPOVIĆ: Utjecaj tranzicije na uređenje mjera za osiguranje prisutnosti okrivljenika i uspješno vođenje kaznenog postupka: načelo razmjernosti kao temeljni postulat tranzicije

D. MATIJEVIĆ: Položaj branitelja u kaznenom postupku demokratke i socijalne države: prošla iskustva i sadašnja očekivanja

5. Izvršenje kaznenih sankcija

V. ŽAKMAN-BAN: Hrvatski penalni sustav: postignuća, dileme i primjedbe

G. TOMAŠEVIĆ: Uloga suca u postupku izvršenja zatvorske kazne

P. ROMIĆ/V. ŽAKMAN-BAN: Stanje, kretanje i struktura osuđenih osoba u RH

E. PLANINIĆ/B. TRUPEC/LJ. MIKŠAJ-TODOROVIĆ/A. BUĐANOVAC: Kazneni zavodi poluotvorenog i otvorenoga tipa u RH

R. MLINARIĆ/ V. ŽAKMAN-BAN: Kratke kazne zatvora u Hrvatskoj penološkoj praksi

 

ČLANCI

F. BAČIĆ: Koliko je prostor za tranziciju u našem materijalnom krivičnom (kaznenom) pravu?

K. TURKOVIĆ: Osvrt na europska zatvorska pravila u svjetlu garancije ljudskih prava

SUDSKA PRAKSA

P. NOVOSELEC

PRIKAZI

M. MRČELA: Reforma sudstva: hrvatski suci na stručnom usavršavanju u SAD, 14.7. – 4.8. I996. godine

I. KRAMARIĆ: Prof. dr. sc. Davor Krapac: Engleski kazneni postupak, Pravni fakultet u Zagrebu, 1995. godine