ZAKMAN-BAN:
V. ŽAKMAN-BAN, Institucionalni penološki tretman i socijalnogospodarski status osuđenika kao jedna o

Dr.sc. Vladimira Žakman-Ban

INSTITUCIONALNI PENOLOŠKI TRETMAN I SOCIJALNO-GOSPODARSKI STATUS OSUĐENIKA KAO JEDNA OD NJEGOVIH DETERMINANTI

Baveći se s učincima institucionalnoga penološkog tretmana, autorica u svom radu, utemeljenom na rezultatima empirijskog istraživanja 211 slučajeva osuđenika u dobi od 21-60 godina u hrvatskom kaznenom zavodu zatvorenog tipa, iznosi nekoliko značajnih spoznaja. Prvo, uspješnijoj prilagodbi institucionalnomu penološkom tretmanu odgovara povoljniji demografski i socijalno-gospodarski status osuđenika. Drugo, na taj tretman najpovoljnije utječe obiteljsko podrijetlo vezano na urbani status, mlađa dob, neoženjenost i neimanje djece. Stoga autorica zaključuje da bi se postojeći penološki tretman u hrvatskim kaznenim zavodima zatvorenog tipa u početku izdržavanja kazne trebao mijenjati u smjeru veće diferencijacije prema biološkim, psihološkim i socijalnim značajkama osuđenika.