KOVCO:
I. KOVČO, Karakteristike ubojstava intimnih partnera

Mr. sc. Irma Kovčo

NEKE KARAKTERISTIKE UBOJSTAVA INTIMNIH PARTNERA U HRVATSKOJ

Na uzorku 102 osobe koje su u Hrvatskoj u periodu od 1974. do 1994. godine izdržavale kaznu lišenja slobode zbog ubojstva intimnog partnera utvrđene su statistički značajne razlike s obzirom na spol u sljedećim varijablama: vrsta ubojstva, osnovni motiv djela, alkoholiziranost žrtve u vrijeme izvršenja djela, agresivnost počinitelja, osuđivanost počinitelja nakon 18. godine za nasilničke delikte i duljina izrečene sankcije. Rezultati upućuju na značajnu ulogu alkohola kod ovog kaznenog djela i na nužnost razvijanja filozofije nenasilja u intimnim odnosima.