KOCIJANCIC:
E. KOCIJANČIĆ, Kaznena djela maloljetnika i neka zapažanja uz Nacrt Zakona o sudovima za mladež

Erika Kocijančić

KAZNENA DJELA MALOLJETNIKA I NEKA ZAPAŽANJA UZ NACRT ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

U prvom dijelu autorica razmatra kretanje maloljetničkog kriminaliteta u desetogodišnjem razdoblju (1985-1994), analizira pojedine uočene vrijednosti - broj kaznenih djela maloljetnika, karakter počinjenih djela, način počinjenja te vrste odluka u maloljetničkim predmetima. U drugom dijelu članka razmatraju se pojedini dijelovi Nacrta Zakona o sudovima za mladež, neke osnovne postavke maloljetničkog postupovnog prava, neka prijeporna pitanja i sustav sankcija.