CAJNER-MRAOVIC:
I. CAJNER-MRAOVIĆ, Mobilnost i socioekonomski status obitelji malodobnih počinitelja različitih kazn

Dr. sc. Irena Cajner Mraović.

MOBILNOST I SOCIO-EKONOMSKI STATUS OBITELJI MALODOBNIH POČINITELJA RAZLIČITIH KAZNENIH DJELA S ELEMENTIMA NASILJA

Metodom deskriptivne i diskriminativne analize na uzorku 624 osuđenih maloljetnih počinitelja nasilničkih delikata u Hrvatskoj utvrđene su razlike u obilježjima socio-ekonomskog statusa i mobilnosti primarne obitelji između ispitanika koji su se nasilnički ponašali na javnom mjestu, ispitanika koji su počinili razbojnički delikt i ispitanika koji su drugome nanijeli tešku tjelesnu povredu ili ga lišili života.