BACIC:
F. BAČIĆ, Moj alternativni Nacrt Općeg dijela KZ Republike Hrvatske

Dr. sc. Franjo Bačić

MOJ ALTERNATIVNI NACRT OPĆEG DIJELA KRIVIČNOG (KAZNENOG) ZAKONIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Autor izlaže bitna politička, kriminalno politička i krivično pravna polazišta za svoj nacrt Općeg dijela. Ide se za tim da Nacrt bude na crti suvremenih europskih doktrinarnih i legislativnih kretanja. U tom smislu predlažu se vrlo brojne i vrlo značajne novine u odnosu na važeći zakon, u svim područjima Općeg dijela, kako u pogledu osnovnih pretpostavki kažnjivosti, tako i naročito u pogledu krivičnih sankcija.