BROJ 1:
Vol. 3- Broj 1/ 1996.

Sadržaj

Uvodna riječ glavnog urednika

Radovi

LJ. BAVCON, Preporuke za oblikovanje kriminalne politike

V. ŽAKMAN-BAN, Institucionalni penološki tretman i socijalnogospodarski status osuđenika kao jedna od njegovih determinanti

I. CAJNER-MRAOVIĆ, Mobilnost i socioekonomski status obitelji malodobnih počinitelja različitih kaznenih djela s elementima nasilja

I. KOVČO, Karakteristike ubojstava intimnih partnera

F. BAČIĆ, Moj alternativni Nacrt Općeg dijela KZ Republike Hrvatske

E. KOCIJANČIĆ, Kaznena djela maloljetnika i neka zapažanja uz Nacrt Zakona o sudovima za mladež

D. MODLY, Identifikacija osoba neposrednim izborom prepoznavanjem

Sudska praksa

P. NOVOSELEC, Sudska praksa

Strano i međunarodno pravo

A. M. VAN KALMTHOUT, Dvostruko lice alternativnih kaznenih sankcija: iskustva zapadnoeuropskih zemalja

Z. ĐURĐEVIĆ, Ispravljanje neprava socijalističkih država rehabilitacijom žrtava političkog kaznenog progona

Prikazi
I. KRAMARIĆ, Hrvatsko kazneno pravosuđe kroz prizmu statističkih pregleda

I. KOKIĆ, Sudski kriminalitet u Hrvatskoj u razdoblju od 1987. do 1994. godine

G. TOMAŠEVIĆ, Program kaznenopravne prakse za studente na Pravnom fakultetu u Splitu


Pisma uredništvu