AJDUKOVIC:
M. AJDUKOVIĆ, Psihologijski aspekti donošenja odluka u kaznenom postupku

Dr. sc. Marina Ajduković

PSIHOLOGIJSKI ASPEKTI DONOŠENJA ODLUKA U KAZNENOM POSTUPKU

U radu su analizirani psihologijski aspekti donošenja odluka u kaznenom sustavu. Prikazane su tri razine odlučivanja prisutne u različitim točkama provođenja kaznenog postupka - strateške, taktičke i operativne. Opisan je normativni (zakon i pravne norme) i deskriptivni (izvanpravni činitelji) model odlučivanja te različiti kriteriji donošenja sudske odluke. Posebna pozornost posvećena je istraživanjima izvan pravnih činitelja donošenja sudske odluke te njihovom teoretskom i praktičkom značenju.