BROJ 2:
Vol. 2- Broj 2/ 1995.

Sadržaj
Uvodna riječ glavnog urednika

Radovi

B. M. ZUPANČIČ, Kazneni postupak i njegove funkcije u državi izvornog liberalizma

I. JOSIPOVIĆ, Uredbe za slučaj izvanrednih situacija i njihov utjecaj na temeljna ljudska prava u kaznenom postupku

M. AJDUKOVIĆ, Psihologijski aspekti donošenja odluka u kaznenom postupku

Materijal za reformu hrvatskoga kaznenog zakonodavstva

F. BAČIĆ i Ž. HORVATIĆ, Nacrt KZ Republike Hrvatske (iz Listopada 1995): Kritičke primjedbe na opći dio

Ž. HORVATIĆ, Osvrt na tekst dr. F. Bačića

Sudska praksa

P. NOVOSELEC, Sudska praksa


Iz pravne povijesti

N. LONZA, Kazneni proces Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću

Strano i međunarodno pravo

I. HERRMANN, Najnoviji razvoj njemačkoga kaznenog postupka

Prikazi, Osvrti, Recenzije

D. KRAPAC, IX. kongres UN o sprečavanju zločina

Ž. BAGIĆ i M. ŠUPERINA: I. svjetska konferencija o kriminalističkoj istrazi i dokazima

I. KRAMARIĆ, Bibliografija publikacija u Republici Hrvatskoj iz područja kaznenog prava