KRAPAC:
D. KRAPAC, Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i hrvatski kazneni postu

Dr. sc. Davor Krapac

EUROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I HRVATSKI KAZNENI POSTUPAK

Nakon kraćeg pregleda mehanizma za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda prema istoimenoj europskoj konvenciji iz 1950. godine, autor u članku prikazuje temeljne konvencijske odredbe koje se odnose na zabranu mučenja (čl. 3), pravo na slobodu i njegova ograničenja (čl. 5), pravna jamstva u kaznenom postupku (čl. 6) te pravo na zaštitu privatnog i obiteljskog života (čl. 8) uzimajući u obzir njihovo tumačenje u praksi Suda za ljudska prava i usporedujući ih, de lege lata, s hrvatskim kaznenim procesnim pravom. Usporedba pokazuje mjesta koja u hrvatskom pravu treba uskladiti s Konvencijom: počam od nekih propisa ekstradicijskoga prava i prava izvršenja kaznenih sankcija, preko odredbi o uhićenju (koje bi morale biti popraćene određenim procesnim garancijama) i pritvoru (za čije bi trajanje valjalo odrediti zakonske rokove) pa do organskih odredbi o pravosuđu (koje u nas još uvijek nedovoljno zaštićuju sudačku samostalnost) te posvemašnjeg nedostatka zakonske regulative mjera kojima se ograničava ustavno zajamčena tajnost osobnog i obiteljskog života.