KARAKAS:
A. KARAKAŠ, Kazneno djelo i kaznene sankcije: pregled najvažnijih novosti kaznenog zakonika Republik

Aleksander Karakaš


KAZNENO DJELO I KAZNENE SANKCIJE: PREGLED NAJVAŽNIJIH NOVOSTI KAZNENOG ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE U USPOREDBI S NACRTOM KAZNENOG ZAKONIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Autor u svom prikazu reforme materijalnog kaznenog prava u Republici Sloveniji predstavlja hrvatskoj stručnoj javnosti neka bitna rješenja, usvojena u novom Kaznenom zakoniku od 6.1.1994. Ujedno iznosi i razloge za ta rješenja koji su se spominjali prilikom radova na nacrtu zakonika. Rad se koncentrira na osnovne elemente konstrukcije kaznenog zakonika, t.j. na kazneno djelo i kaznene sankcije, dok se ostala rješenja i instituti općeg dijela spominju samo u okvirnim crtama. Ako se pod pravnom reformom smatra širi niz promjena u nekoj pravnoj materiji, onda je zbog razloga preglednosti u prikazu bolje ostati na osnovnoj konstrukciji, smatra autor. To vrijedi i za kratku usporedbu odredbi novog slovenskog Kaznenog zakonika iz rujna 1994. s tom razlikom da prikazom različitih rješenja autor želi potaknuti i širu raspravu.