DJURDJEVIC:
Z. ĐURĐEVIĆ, Bitne povrede odredaba kaznenog postupka

Zlata Đurđević


BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA

Sadržaj: 1. Uvod. 2. Diferencijalno determiniranje prvog i drugog stupnja kaznenog postupka. 3. Institut žalbe i zaštita ljudskih prava. 4. Žalba u hrvatskom kaznenom postupku; pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje; sistematizacija činjenica koje se utvrđuju u kaznenom postupku; doseg kontrole potpunosti i pravilnosti utvrđenog činjeničnog stanja u presudi prvog stupnja; bitne povrede odredaba kaznenog postupka. 5. Održavanje glavne rasprave bez prisutnosti branitelja. 6. Temeljenje presude na nezakonitom dokazu; neizdvajanje službenih bilješki organa unutarnjih poslova. 7. Teorijska nespojivost i praktično spajanje apsolutno bitne povrede u obrazlaganju presude i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja; pogreške u sastavu i obrazlaganju presude; predmeti u kojima je sud drugog stupnja nepotpuno utvrđeno činjenično stanje kvalificirao kao apsolutno bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz točke 11. 8. Još neke bitne povrede odredaba kaznenog postupka. 9. Zaključak. 10. Statistički podaci.