LJUBANOVIC:
V. LJUBANOVIĆ, 120. obljetnica donošenja i sankcioniranja hrvatskog Zakona o kaznenom postupku od 17

Dr. sc. VLADIMIR LJUBANOVIĆ


120. OBLJETNICA DONOŠENJA I SANKCIONIRANJA HRVATSKOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU OD 17. SVIBNJA 1875.

Ponajprije, autor navodi razloge zbog kojih hrvatski ZKP iz 1875. zavređuje da se obilježi 120. obljetnica njegova donošenja i sankcioniranja. Nakon toga na sažet način izlaže o austrijskom Kaznenom postupniku od 1853. koji je važio u Hrvatskoj i Slavoniji do stupanja na snagu hrvatskog ZKP iz 1875., a osvrće se i na austrijski Kazneni postupnik od 1873., jer je ovaj poslužio kao uzor hrvatskom ZKP iz 1875. Zatim, pisac razmatra postupak izrade i samog donošenja ZKP iz 1875. i, kao centralni dio rada, daje prikaz najvažnijih ustanova koje je prihvatio ZKP iz 1875. Naposljetku, autor se bavi osnovnim razlikama između ZKP iz 1875. i važećeg hrvatskog ZKP.