JARAMAZ:
I. JARAMAZ, Osnovna obilježja kaznenog sustava srednjovjekovne šibenske komune

Mr. sc. IVANA JARAMAZ

OSNOVNA OBILJEŽJA KAZNENOG SUSTAVA SREDNJOVJEKOVNE ŠIBENSKE KOMUNE

Na temelju statuta iz 14-og stoljeća te naknadnog dvostoljetnog djelovanja velikog vijeća grada u ovom radu se iznose bitna obilježja kaznenog prava uopće (mjesto, sastav i obuhvatnost, izvori i utjecaji, uloga subjekta i objekta djela) te osnovnih kaznenopravnih instituta (smrtna kazna, tjelesne kazne, progon, novčana kazna, konfiskacija imovine, zatvor) u srednjovjekovnoj šibenskoj komuni. Analizom objavljene arhivske građe – izvora nastalih djelovanjem središnje vlasti te izvora javnopravnog karaktera nastalih djelovanjem lokalnih organa vlasti – teži se utvrditi koliko su oskudni tragovi kaznene sudbenosti iz 14-og, a osobito 15-og, stoljeća značili primjenu statutom oblikovanog kaznenopravnog sustava komune, odnosno njegovo upotpunjavanje. U tim okvirima autorica je pokušala objasniti da su fiskalni interesi srednjovjekovne komune, s jedne strane, pridonijeli prevladavanju javnopravnog karaktera kaznenog prava, a s druge strane, novčanu kaznu iznjedrili glavnim oblikom kaznene reakcije.