1994. GODINA:
Vol. 1 - Broj 1 / 1994.

Sadržaj
Uvodna riječ glavnog urednika

Materijali VIII. savjetovanja Udruženja za kaznene znanosti i praksu (Opatija, 25/26. studenoga 1994)

I. CRNIĆ, Reforma hrvatskoga kaznenog prava

Ž. HORVATIĆ, Temeljne postavke za oblikovanje hrvatskoga materijalnog kaznenog prava – de lege ferenda –

P. NOVOSELEC, Pretpostavke kažnjivosti u novom hrvatskom Kaznenom zakoniku

V. GROZDANIĆ, Sistem sankcija u Nacrtu novog hrvatskoga Kaznenog zakonika

F. BAČIĆ, Posebni dio novog hrvatskoga Kaznenog zakonika: strukturalna problematika

DAVOR KRAPAC, Reforma kaznenog postupka i tendencija zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj

B. PAVIŠIĆ, Pretprocesna aktivnost

I. JOSIPOVIĆ, Neka pitanja preventivnog oduzimanja slobode u hrvatskom kaznenom postupku

G. TOMAŠEVIĆ, Zaštita ljudskih prava u postupku izvršenja kaznenih sankcija

B. BLAŽEVIĆ, A. KOVAČIĆ, Problemi i dileme uređenja novog hrvatskog prekršajnog prava

A. SKORIĆ, Kako novelirati postojeći Zakon o prekršajima

M. BATINICA, Kazna oduzimanja slobode u prekršajnom pravu


Članci i prikazi

V. LJUBANOVIĆ, 120. obljetnica donošenja i sankcioniranja hrvatskog Zakona o kaznenom postupku od 17. svibnja 1875.

I. JARAMAZ, Osnovna obilježja kaznenog sustava srednjovjekovne šibenske komune

M. SVEDROVIĆ, Položaj branitelja prema odredbema Nacrta Zakona o kaznenom postupku za Republiku Hrvatsku

I. KRAMARIĆ, Povodom petnaeste obljetnice Hrvatskoga udruženja za kaznene znanosti i praksu


Sudska praksa

P. NOVOSELEC,
- Suizvršiteljstvo u ratnome zločinu
- Razgraničenje između ugrožavanja i povređivanja
- Razgraničenje između pravih i nepravih kaznenih djela
- Razgraničenje zablude o osobi i zablude o okolnostima koje isključuju protupravnost


Strano i međunarodno pravo

O. TRIFFTERER, Temelji, mogućnosti i granice međunarodnog Suda za progon zločina protiv međunarodnog humanitarnog prava u bivšoj Jugoslaviji

P. J. SCHICK, Zaštita prava žrtve kaznenog djela naspram okrivljenikovih zaštitnih prava u kaznenom postupku

A. KARAKAŠ, Pregled najvažnijih novosti Prijedloga Zakona o kaznenom postupku Republike Slovenije u usporedbi sa Nacrtom Zakona o kaznenom postupku za Republiku Hrvatsku


Znanstveni i stručni skupovi

D. KRAPAC, XV. međunarodni kongres za kazneno pravo, Rio de Janeiro, rujan 1994.