Studenti zainteresirani za demonstraturu na Katedri za građansko procesno pravo u ak. godini 2021./2022. mogu se prijaviti na e-adresu marko.bratkovic@pravo.hr do 14. listopada 2021.

Prijava treba sadržavati životopis kandidata (koji, među ostalim, mora sadržavati godinu studija i opći uspjeh kandidata na studiju) te motivacijsko pismo u kojem će kandidat naznačiti i u kojim je oblicima nastave koju izvodi Katedra za GPP sudjelovao ili namjerava sudjelovati.

Popis obavijesti