Opći kolokvij iz GPP-a održat će se u četvrtak 24. siječnja 2019. u 9,30 sati u dvorani I na Trgu RH 14. Kolokviju mogu pristupiti samo studenti koji su ga prijavili i koji su ostvarili pravo na pristup kolokviju.

 

Uvid u kolokvije bit će moguć u četvrtak 24. siječnja 2019. u 16 sati u dvorani II na Trgu RH 3.

 

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić održat će repetitorij za studente u četvrtak 24. siječnja 2019. u 17 sati u dvorani II na Trgu RH 3.

 

Prof. dr. sc. Alan Uzelac potpise za predavanja dijelit će u petak 25. siječnja 2019. u 8 sati (u dvorani IV na Trgu RH 14) i u 17 sati (u dvorani II na Trgu RH 3). Izvan tih termina potpisi za predavanja neće se dijeliti.

Popis obavijesti