12. 10. 2017. u 13:58

Prvi sastanak sa svim studentima koji su upisali vježbe iz Građanskog procesnog prava bit će u ponedjeljak 23. listopada u 17 sati u dvorani III na Trgu RH 14.

Slavica Habijan
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana