4. 10. 2017. u 12:52
Uređeno: 14. 10. 2017. u 08:29

Prvi sastanci sa studentima koji su u ovoj akademskoj godini upisali neke od kolegija koje izvodi  Katedra za GPP održat će se u sljedećim terminima:

Izvansudsko rješavanje sporova, Organizacija pravosuđa i Komparativno građansko procesno pravo u srijedu 11. listopada 2017. u 14,30 u kabinetu profesora Uzelca.

Ovršno i izvanparnično pravo te Javnobilježničko pravo u petak 13. listopada 2017. u 11 sati u dvorani IV na Trgu RH 3

Insolvency Law u srijedu 11. 10.2017. u 10,00 sati, u dvorani 4 na Trgu RH 3.

Predavanja iz predmeta Insolvency Law održavat će se srijedom od 10,00 sati, TRH 3, dvorana 4. Prvo predavanje 11.10.2017. u 10,00 sati.

 

Predavanja iz predmeta Insolvencijsko pravo održavat će se utorkom od 14,00 sati, TRH 3, dvorana 5. Prvo predavanje 10.10.2017. u 14,00 sati.

 

 

Marko Bratković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana