Predavanja se održavaju u dvjema grupama:

                I. grupa (A-K): četvrtkom i petkom od 8 do 11 sati u dvorani IV na Trgu RH 14

                II. grupa (L-Ž): četvrtkom i petkom od 17 do 20 sati u dvorani II na Trgu RH 3

 

Studentima se preporučuje da pri pripremi za predavanja uz relevantne dijelove udžbenika Triva, S.; Dika, M., Građansko  parnično procesno pravo, 2004., prouče i odgovarajuće članke Zakona o parničnom postupku koji zbog zakonskih promjena mogu sadržavati pojedina odstupanja u odnosu na stanje opisano u udžbeniku.

 

4. listopada 2018.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Građanski parnični postupak i građansko parnično procesno pravo (§ 1); Pravozaštitni zahtjev (§ 4);

Pregled načela parničnog postupka; Procesne pretpostavke (§ 6);

Parnični, izvanparnični, ovršni i stečajni postupak (§ 11);

Opći pregled tijeka parničnog postupka; Načelo ekonomičnosti (§ 26); Načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja (§ 35)

 

5. listopada 2018.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Nadležnost sudova u parničnom postupku (§ 49–60); Sastav suda (§ 40); Izuzeće sudaca (§ 41); Načelo ustavnosti i zakonitosti (§ 23)

 

11. listopada 2018.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Stranke u parnici; Stranačka sposobnost; Parnična sposobnost; Procesna legitimacija za vođenje parnice (§ 61–64)

 

12. listopada 2018.

dr. sc. Marko Bratković

 

Zastupnici stranaka (§ 65–69); Načelo pružanja pomoći neukim strankama (§ 34)

 

18. listopada 2018.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Tužba uopće; Deklaratorna, kondemnatorna i konstitutivna tužba; Sadržaj tužbe; Pravne posljedice podnošenja tužbe sudu; Pravne posljedice dostave tužbe tuženiku. Litispendencija; Predmet spora (§§ 81–83, 85–89)

 

19. listopada 2018.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Dostava (§ 76); Podnesci (§ 74); Parnične radnje stranaka (§ 71); Načelo saslušanja stranaka (§ 27)

 

 

25. listopada 2018.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Raspravno i istražno načelo (§ 29); Načelo pravnog interesa (§ 25); Načelo dispozicije i oficioznosti (§ 24)

 

26. listopada 2018.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Objektivna kumulacija tužbenih zahtjeva; Preinaka tužbe; Povlačenje tužbe; Stupnjevita tužba (§§ 84, 90–92); Rokovi (§ 77)

 

2. studenoga 2018.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Prethodno ispitivanje tužbe; Pisani odgovor na tužbu; Pripremno ročište; Glavna rasprava (§ 117–122); Ročišta (§ 78)

 

8. studenoga 2018.

dr. sc. Marko Bratković

 

Repetitorij

 

9. studenoga 2018.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Repetitorij

 

22. studenoga 2018.

dr. sc. Marko Bratković

 

Upuštanje tuženika u parnicu; Prigovor radi prebijanja; Protutužba (§ 93–95)

 

23. studenoga 2018.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Zapisnici (§ 75); Načelo javnosti (§ 33); Načelo koncentracije postupka i jedinstva glavne rasprave (§ 32); Načelo usmenosti i pismenosti (§ 31)

 

29. studenoga 2018.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

O dokazivanju uopće; Pojedina dokazna sredstva (§ 104–116); Načelo neposrednosti (§ 30); Načelo traženja istine (§ 28)

 

30. studenoga 2018.

dr. sc. Marko Bratković

 

Suparničarstvo (§ 96)

 

6. prosinca 2018.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Sudjelovanje trećih u parnici (§§ 97–100)

 

7. prosinca 2018.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Prekid, zastoj i obustava postupka (§§ 123–125); Prethodna pitanja (§ 19); Troškovi parničnog postupka (§§ 101, 103);

Propuštanje (§ 79); Povrat u prijašnje stanje (§ 80)

 

13. prosinca 2018.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Okončanje parničnog postupka; Sudska nagodba; Presuda; Rješenje; Pravomoćnost (§ 127–149); Parnične radnje suda (§ 72)

 

14. prosinca 2018.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Pravni lijekovi uopće; Žalba protiv presude; Razlozi za žalbu protiv presude; Bitne povrede odredaba parničnog postupka (§ 150–153)

 

20. prosinca 2018.

dr. sc. Marko Bratković

 

Postupak u povodu žalbe protiv presude; Granice ispitivanja prvostupanjske presude; Odluke drugostupanjskog suda o žalbi; Žalba protiv rješenja (§§ 154–157)

 

21. prosinca 2018.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Revizija (§§ 158–159)

 

10. siječnja 2019.

dr. sc. Marko Bratković

 

Ponavljanje postupka (§ 160)

 

11. siječnja 2019.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Posebni postupci u obiteljskim sporovima (§ 163)

 

17. siječnja 2019.

dr. sc. Marko Bratković

 

Postupak pred trgovačkim sudovima (§ 167); Postupak o parnicama iz radnih odnosa (§ 168); Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda (§ 169); Platni nalozi (§ 170); Postupak u sporovima male vrijednosti (§ 171)

 

18. siječnja 2019.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Arbitraža (§ 178)

 

24. siječnja 2019.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Kolokvij i repetitorij

 

25. siječnja 2019.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Potpisi i repetitorij

 

Popis obavijesti