Raspored predavanja iz građanskog procesnog prava

za redovite i izvanredne studente

u ak. god. 2017./2018.

 

Predavanja za redovite studente održavaju se dvaput tjedno po tri sata u dvorani IV na TRH 14.

  1. grupa: četvrtkom i petkom od 8 do 11 sati
  2. grupa: četvrtkom i petkom od 11 do 14 sati

Predavanja za izvanredne studente održavaju se jednom tjedno po tri sata u dvorani II na TRH 3.

 

 

Studentima se preporučuje da pri pripremi za predavanja uz niže navedene dijelove udžbenika prouče i odgovarajuće članke Zakona o parničnom postupku koji zbog zakonskih promjena mogu sadržavati pojedina odstupanja u odnosu na stanje opisano u udžbeniku.

 

teme predavanja

redoviti studenti

izvanredni studenti

5. i 6. listopada 2017.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

- Građansko procesno pravo i građanski sudski postupci

- Određenje pojma građansko procesno pravo

- Struktura građanskog procesnog prava

 

- Općenito o parničnom postupku i tipovima pravne zaštite koji se u njemu ostvaruju (kondemnatorna, konstitutivna, deklaratorna)

- Građanskopravna stvar, parničnopravna stvar

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 2004., §§ 1, 3, 4, 11]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

 

 

12. i 13. listopada 2017.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

- Osnovna načela – težnja za harmoničnom koegzistencijom poželjnih kvaliteta pravne zaštite

- Načelo ustavnosti i zakonitosti

 

- Načelo dispozicije i oficijelnosti u parničnom postupku

- Načelo saslušanja stranaka

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 2004., §§ 22-24, 27]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

 

 

19. i 20. listopada 2017.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

- Logička struktura suđenja, činjenični i pravni problemi

- Problem dopuštenosti meritornog odlučivanja i osnovanosti zahtjeva

- Procesne pretpostavke

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 6, 129]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

 

 

26. i 27. listopada 2017.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

 

- Stranke: pojam, stranačka i parnična sposobnost, procesna legitimacija

 

- Zastupnici stranaka: zakonski zastupnik, zastupnik po zakonu, punomoćnik

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 61-69]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

 

 

2. i 3. studenoga 2017.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

 

- Parnične radnje stranaka – općenito, struktura

- Načelo pravnog interesa

 

- Načelo savjesnosti i zabrane zloporabe procesnih ovlasti

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 70-80, 25, 35]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

 

 

9. i 10. studenoga 2017.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

- Tužba i njezine vrste

- Predmet spora

- Objektivna kumulacija

- Preinaka tužbe

 

- Povlačenje tužbe

- Litispendencija

- Držanje tuženika u parnici, prigovori, protutužba

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 81-95]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

23. i 24. studenoga 2017.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

- Suparničarstvo

- Sudjelovanje trećih u parnici

 

- Opći pregled redovnog prvostupanjskog postupka

- Prekid, zastoj, obustava postupka

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 96-100, 117-125]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

30. studenoga i 1. prosinca 2017.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

- Činjenični problemi

(pojam činjenica i metode njihova utvrđivanja)

- Prethodno pitanje

- Istražno i raspravno načelo

 

- Načelo neposrednosti i posrednosti

- Načela slobodne i legalne ocjene dokaza, načelo traženja istine

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 105, 19, 28-30]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

 

 

 

7. i 8. prosinca 2017.

Marko Bratković

- Priznanje činjenice, općepoznate činjenice, zakonske presumpcije

- Dokazi i dokazivanje

 

- Teret dokazivanja; utvrđivanje činjenica po slobodnoj ocjeni

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 2004., §§ 104,106-116]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

14. i 15. prosinca 2017.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

- Sudske odluke

(presude i rješenja te njihove vrste)

 

- Učinci sudskih odluka

(pravomoćnost, ovršnost, preobražajni učinak, djelovanje sudske odluke kao pravno relevantne činjenice)

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 2004., §§ 129-149]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

21. i 22. prosinca 2017.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

- Pravni lijekovi – općenito

 

- Žalba

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 2004., §§ 150-157]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

 

11. i 12. siječnja 2018.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

- Izvanredni pravni lijekovi:

revizija

i

prijedlog za ponavljanje postupka

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 2004., §§ 158-161]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

18. i 19. siječnja 2018.

Marko Bratković

-  Posebni postupci: postupak u parnicama iz radnog odnosa, postupak u parnicama zbog smetanja posjeda,

 

 izdavanje platnog naloga, postupak u sporovima male vrijednosti, postupak pred trgovačkim sudovima

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 2004., §§ 167-171]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

25. i 26. siječnja 2018.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

-  Posebni postupci u obiteljskim stvarima

 

- Arbitraža

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 2004., §§ 163-166;     177-180]

I. grupa

četvrtak

8 – 11 sati

 

II. grupa

četvrtak

11 – 14 sati

 

I. grupa

petak

8 – 11 sati

 

II. grupa

petak

11 – 14 sati

četvrtak

17 – 20 sati

 

 

Popis obavijesti