Raspored predavanja iz građanskog procesnog prava

za redovite i izvanredne studente

u ak. god. 2016./2017.

 

Predavanja za redovite studente održavaju se dvaput tjedno po tri sata u dvorani IV na TmT 14.

I.                    grupa: četvrtkom i petkom od 8 – 11 sati

II.                  grupa: četvrtkom i petkom od 11 – 14 sati

Predavanja za izvanredne studente održavaju se jednom tjedno po tri sata u dvorani I na TmT 3.

 

Osobito je važno uz udžbenik proučiti i odgovarajući tekst aktualne verzije Zakona o parničnom postupku koji se u nekim dijelovima razlikuje od onoga iznesenoga u udžbeniku.

 

teme predavanja

redoviti studenti

izvanredni studenti

6. i 7. listopada 2016.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

- Građansko procesno pravo i građanski sudski postupci

- Određenje pojma građansko procesno pravo

- Struktura građanskog procesnog prava

 

- Općenito o parničnom postupku i tipovima pravne zaštite koji se u njemu ostvaruju (kondemnatorna, konstitutivna, deklaratorna)

- Građanskopravna stvar, parničnopravna stvar

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 1, 3, 4, 11]

I. grupa

6. listopada 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

6. listopada 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

7. listopada 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

6. listopada 2016.

11 – 14 sati

6. listopada 2016.

17 – 20 sati

 

 

 

13. i 14. listopada 2016.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

- Osnovna načela – težnja za harmoničnom koegzistencijom poželjnih kvaliteta pravne zaštite

- Načelo ustavnosti i zakonitosti

 

- Načelo dispozicije i oficijelnosti u parničnom postupku

- Načelo saslušanja stranaka

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 22-24, 27]

I. grupa

13. listopada 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

13. listopada 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

14. listopada 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

14. listopada 2016.

11 – 14 sati

13. listopada 2016.

17 – 20 sati

 

 

 

 

 

20. i 21. listopada 2016.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

 

- Logička struktura suđenja, činjenični i pravni problemi

- Problem dopuštenosti meritornog odlučivanja i osnovanosti zahtjeva

- Procesne pretpostavke

 

- Izuzeće suca

- Nadležnost sudova

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 6, 129;             37, 40-42]

I. grupa

20. listopada 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

20. listopada 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

21. listopada 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

21. listopada 2016.

11 – 14 sati

20. listopada 2016.

17 – 20 sati

 

 

 

27. i 28. listopada 2016.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

- Stranke: pojam, stranačka i parnična sposobnost, procesna legitimacija

 

- Zastupnici stranaka: zakonski zastupnik, zastupnik po zakonu, punomoćnik

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 61-69]

I. grupa

27. listopada 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

28. listopada 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

27. listopada 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

28. listopada 2016.

11 – 14 sati

27. listopada 2016.

17 – 20 sati

 

 

 

3. i 4. studenoga (Dan Fakulteta) 2016.

Marko Bratković

 

- Parnične radnje stranaka – općenito, struktura

- Načelo pravnog interesa

 

- Načelo savjesnosti i zabrane zloporabe procesnih ovlasti

 

- Troškovi postupka

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 70-80, 25, 35; 100-101]

I. grupa

3. studenoga 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

3. studenoga 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

4. studenoga 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

4. studenoga 2016.

11 – 14 sati

3. studenoga 2016.

17 – 20 sati

 

 

10. i 11. studenoga 2016.

Marko Bratković

- Tužba i njezine vrste

- Predmet spora

- Objektivna kumulacija

- Preinaka tužbe

 

- Povlačenje tužbe

- Litispendencija

- Držanje tuženika u parnici, prigovori, protutužba

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 81-95]

I. grupa

10. studenoga 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

10. studenoga 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

11. studenoga 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

11. studenoga 2016.

11 – 14 sati

10. studenoga 2016.

17 – 20 sati

 

24. i 25. studenoga 2016.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

- Suparničarstvo

- Sudjelovanje trećih u parnici

 

- Opći pregled redovnog prvostupanjskog postupka

- Prekid, zastoj, obustava postupka

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 96-100, 117-125]

I. grupa

24. studenoga 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

24. studenoga 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

25. studenoga 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

25. studenoga 2016.

11 – 14 sati

24. studenoga 2016.

17 – 20 sati

 

1. i 2. prosinca 2016.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

- Činjenični problemi

(pojam činjenica i metode njihova utvrđivanja)

- Prethodno pitanje

- Istražno i raspravno načelo

 

- Načelo neposrednosti i posrednosti

- Načela slobodne i legalne ocjene dokaza, načelo traženja istine

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 105, 19, 28-30]

I. grupa

1. prosinca 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

1. prosinca 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

2. prosinca 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

2. prosinca 2016.

11 – 14 sati

1. prosinca 2016.

17 – 20 sati

 

 

8. i 9. prosinca 2016.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

- Priznanje činjenice, općepoznate činjenice, zakonske presumpcije

- Dokazi i dokazivanje

 

- Teret dokazivanja; utvrđivanje činjenica po slobodnoj ocjeni

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 104,106-116]

I. grupa

8. prosinca 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

8. prosinca 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

9. prosinca 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

9. prosinca 2016.

11 – 14 sati

8. prosinca 2016.

17 – 20 sati

 

15. i 16. prosinca 2016.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

- Sudske odluke

(presude i rješenja te njihove vrste)

 

- Učinci sudskih odluka

(pravomoćnost, ovršnost, preobražajni učinak, djelovanje sudske odluke kao pravno relevantne činjenice)

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 129-149]

I. grupa

15. prosinca 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

15. prosinca 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

16. prosinca 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

16. prosinca 2016.

11 – 14 sati

15. prosinca 2016.

17 – 20 sati

 

22. i 23. prosinca 2016.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

- Pravni lijekovi – općenito

 

- Žalba

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 150-157]

I. grupa

22. prosinca 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

22. prosinca 2016.

11 – 14 sati

 

I. grupa

23. prosinca 2016.

8 – 11 sati

 

II. grupa

23. prosinca 2016.

11 – 14 sati

22. prosinca 2016.

17 – 20 sati

 

12. i 13. siječnja 2017.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

- Izvanredni pravni lijekovi:

revizija

i

prijedlog za ponavljanje postupka

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 158-161]

I. grupa

12. siječnja 2017.

8 – 11 sati

 

II. grupa

12. siječnja 2017.

11 – 14 sati

 

I. grupa

13. siječnja 2017.

8 – 11 sati

 

II. grupa

13. siječnja 2017.

11 – 14 sati

12. siječnja 2017.

17 – 20 sati

 

19. i 20. siječnja 2017.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

-  Posebni postupci u obiteljskim stvarima

 

- Postupak pred trgovačkim sudovima; izdavanje platnoga naloga

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 163-166;    167; 170]

I. grupa

19. siječnja 2017.

8 – 11 sati

 

II. grupa

19. siječnja 2017.

11 – 14 sati

 

I. grupa

20. siječnja 2017.

8 – 11 sati

 

II. grupa

20. siječnja 2017.

11 – 14 sati

19. siječnja 2017.

17 – 20 sati

 

26. i 27. siječnja 2017.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

- Posebni postupci: postupak u parnicama iz radnog odnosa, postupak u parnicama zbog smetanja posjeda, postupak u sporovima male vrijednosti

 

- Arbitraža

 

[Triva, S.; Dika, M., GPPP, 72004., §§ 168; 169; 171;     177-180]

I. grupa

26. siječnja 2017.

8 – 11 sati

 

II. grupa

26. siječnja 2017.

11 – 14 sati

 

I. grupa

27. siječnja 2017.

8 – 11 sati

 

II. grupa

27. siječnja 2017.

11 – 14 sati

26. siječnja 2017.

17 – 20 sati

 

 

Popis obavijesti