Rezultati kolokvija vidljivi su preko aplikacije na kojoj su se vršile prijave za kolokvij. Studenti koji su položili kolokvij ostvaruju dodatna dva boda na ispitnim rokovima u veljači i travnju.

 

Uvid u kolokvije moguć je u ponedjeljak u vrijeme konzultacija asistenta Bratkovića (14 sati, TMT 3, soba 19/I. kat). Istodobno je moguć uvid u nepotpisane kolokvije kao i u kolokvije koji su pisali kolege koji su imali tehničke poteškoće u prijavi.

 

U isto vrijeme kolegica Lukić može doći po svoju osobnu iskaznicu koju je ostavila u dvorani II za vrijeme kolokvija.

Popis obavijesti