Svi studenti (redovni i izvanredni, seminaristi i neseminaristi) koji su ove godine upisali kolegij Građansko procesno pravo mogu, ako to žele, pristupiti polaganju kolokvija iz tog predmeta i time provjeriti svoje znanje.

 

Svi studenti koji polože kolokvij (ostvarivanjem najmanje 18 od 30 bodova) ostvaruju pravo na dva dodatna boda na pisanom dijelu ispita iz Građanskog procesnog prava na rokovima u veljači i travnju.

 

Kolokvij će se održati 15. siječnja 2016. u 17 sati. Naknadno će se odrediti u kojim će se dvoranama kolokvij održati.

 

Elektronička prijava za kolokvij moguća je do 7. siječnja 2016. na stranicama predmeta Građansko procesno pravo. (Prethodno je potrebno prijaviti se u sustav svojim AAI identitetom). Studenti koji ne budu prijavili kolokvij neće mu moći pristupiti.

 

Na kolokviju će se provjeravati poznavanje materije Građanskog procesnog prava iz za ispit propisane literature (izuzevši dio gradiva koji se odnosi na izvanredne pravne lijekove i posebne postupke koji do održavanja kolokvija neće biti ispredavani).

 

Kolokvij će se sastojati od 30 pitanja od kojih će na 28 studenti morati među ponuđenima izabrati jedan ili više točnih odgovora, a u dvama će pitanjima odgovor trebati upisati samostalno na za to predviđena mjesta.

Popis obavijesti