Na poveznici Raspored nastave naći ćete raspored predavanja iz građanskog procesnog prava.

On sadrži:

  1. Teme predavanja
  2. Termine i raspored po grupama (redovni/izvanredni studenti)
  3. Predavače
  4. Materiju koja se obrađuje.

Studentima se preporučuje da prije dolaska na predavanje prouče naznačene dijelove udžbenika i zakona. Na predavanjima je potrebno imati aktualni tekst Zakona o parničnom postupku.

Popis obavijesti