Obavijesti
Raspored studenata po grupama, s naznakom mjesta i vremena održavanja, nalazi u se privitku.  Studenti koji se ne nalaze na popisu, a upisali su vježbe iz građanskog procesnog prava, mogu se javiti asistentu Brozoviću.
Raspored seminarista po grupama nalazi se u prilogu. Nastava započinje slijedeći tjedan.
Izvanredni seminar iz Građanskog parničnog procesnog prava započet će s radom u utorak, 15. listopada, 16.00-18.00, Trg Republike Hrvatske 3, dvorana IV. Prof. dr. sc. Jasna Garašić
Izvanredni seminar iz Građanskog parničnog procesnog prava održavat će se utorkom, od 16.00-18.00, Trg Republike Hrvatske 3, dvorana IV. Izvanredni seminar je namijenjen studentima koji nemaju obvezu upisati redovni seminar, ali ipak žele sudjelovati u seminaru u svrhu svoje intenzivnije pripreme za polaganje ispita iz Građanskog parničnog procesnog prava. Prof. dr. sc.  Jasna Garašić
Da bi ostvarili pravo na izlazak na opći kolokvij predviđen u siječnju 2020., studenti moraju biti nazočni na 15 termina predavanja.
Novela Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 70/2019), koja je stupila na snagu 1. rujna 2019., predstavljat će sastavni dio literature od rokova u veljači (akad. god. 2019./2020).