Ispiti iz predmeta:

Građansko pravo 1:opći dio i obvezno pravo

Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo

 

U akademskoj godini 2021./2022. ispit će se sastojati od dva dijela - pisanog dijela i usmenog dijela. Pismeni dio ispita sastoji se od 30 pitanja. Na svako pitanje je ponuđeno 5 odgovora i samo je jedan odgovor točan. Da bi studenti pristupili usmenom dijelu ispita moraju ostvariti minimalno 19 bodova. Tehničke upute za provedbu ispita u sustavu objavljene su na web stranici fakulteta za svaki pojedini predmet (za Gp1: https://www.pravo.unizg.hr/gp/predmet/gpiodop?@=8don#news_13486, a za Gp2: https://www.pravo.unizg.hr/gp/predmet/gpisnp?@=8dol#news_12854).

Pisani dio ispita se do promjene epidemiološke situacije održavaju online putem sustava Merlin, a usmeni uživo.

 

Ispiti iz izbornih predmeta V. godine

 

U akademskoj godini 2021./2022. ispiti će se  provoditi kao usmeni ispiti.

Ispiti se provode uživo.

 

Ispiti iz predmeta:

Uvod u građansko pravo

Osnove građanskog prava

U akademskoj godini 2021./2022. ispit će se provoditi  kao usmeni ispiti.

Ispiti se provode uživo.  

Popis obavijesti