Obavijesti
15. 3. 2018. u 10:35

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović 20.3. i 27.3. neće održati konzultacije

Slavica Habijan

23. 9. 2016. u 11:41
Uređeno: 23. 9. 2016. u 11:44

Uvidi u ispite izvršavaju se elektroničkim putem. Studenti se moraju ulogirati na web stranice fakulteta AAI identitetom. Nakon odabira predmeta potrebno je kliknuti na izbornik "Uvidi u ispite".

Ivana Kanceljak

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana