Obavijesti
jučer u 11:56

 

Profesor Ernst osniva Grupu za analizu sudske prakse koja će se baviti čitanjem i problematiziranjem sudske prakse iz područja vlasništva i drugih stvarnopravnih odnosa. Grupa je organizirana kao izvannastavna aktivnost, a mogu se uključiti svi studenti 3., 4., i 5. godine i svi apsolventi i postdiplomandi koji su zainteresirani za ovu materiju. Studenti bi imali konkretne zadatke vezane za pojedine dijelove sudske prakse, koji bi se zajednički raspravili na tjednim sastancima. Pozivaju se svi zainteresirani studenti navedenih kategorija da se jave emailom na hernst@pravo.hr do 6. 12. 2017. uz prijepis dosadašnjih ocjena, podatke o drugim izvannastavnim aktivnostima, te podatak o poznavanju stranih jezika. 

Slavica Habijan

23. 9. 2016. u 11:41
Uređeno: 23. 9. 2016. u 11:44

Uvidi u ispite izvršavaju se elektroničkim putem. Studenti se moraju ulogirati na web stranice fakulteta AAI identitetom. Nakon odabira predmeta potrebno je kliknuti na izbornik "Uvidi u ispite".

Ivana Kanceljak

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana