Obavijesti
U skladu s odlukom Uprave fakulteta o pomicanju rokova i izvođenju ispita online, obavještavaju se studenti da će se ispiti provoditi uz odgodu od tjedan dana. Ispiti će se održati u tjednu od 15. lipnja, 29. lipnja i 13. srpnja prema rasporedima koji će biti naknadno objavljeni. Ispiti će se provoditi kao i na roku u travnju (provedenom u svibnju zbog odgode).  Detaljne upute za provođenje svakog pojedinog ispita objavljene su na stanicama fakulteta uz svaki pojedini predmet. Upute će biti ažurirane u pogledu termina ispita nakona proteka rokova za odjavu.
Uvidi u ispite izvršavaju se elektroničkim putem. Studenti se moraju ulogirati na web stranice fakulteta AAI identitetom. Nakon odabira predmeta potrebno je kliknuti na izbornik "Uvidi u ispite".