:
Proračunsko financiranje
Repozitorij

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA U GRADIVO PRVOG KOLOKVIJA ULAZI: 

1. JELČIĆ, B. ET AL. (2008) FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST, STR. 669. - 708. (BEZ NASLOVA "IZRADA DRŽAVNOG PRORAČUNA")

2. ŠIMOVIĆ, J. ET AL. (2010) HRVATSKI FISKALNI SUSTAV, STR. 383. - 404. 

3. ZAKON O PRORAČUNU (NN 87/08, 136/12, 15/15), ČL. 1.-21. 

 

U GRADIVO DRUGOG KOLOKVIJA ULAZI: 

1. JELČIĆ, B. ET AL. (2008) FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST, STR. 709. - 722. 

2. ŠIMOVIĆ, J. ET AL. (2010) HRVATSKI FISKALNI SUSTAV, STR. 434. - 462. 

3. ZAKON O PRORAČUNU (NN 87/08, 136/12, 15/15)  ČL. 22. - 60., 95.- 96., 108.-113.,115.-122.

4. ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI  (139/10, 19/14) ČL. 1.-3., 5., 6., 7. (st. 1. – 8.), 11. 

5. ZAKON O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU  (80/11), ČL.  1.-3., 6.- 8., 12. -15.

 

GRADIVO O PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE, STUDENTI ODGOVARAJU USMENO. 

Popis obavijesti