:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege,

radi ispunjenja obveze zalaganja, moguće je, umjesto prezentacije, izraditi esej na odabranu i odobrenu temu (potrebno riješiti e-mailom ako tema već nije odobrena). Opseg eseja treba minimalno iznositi 1500 riječi.

Sve preostale prezentacije i predaja i ocjena eseja bit će 22. siječnja 2019. u 13.00 sati, soba 9, Ćirilometodska 4.

Prezentacije i eseje je potrebno do 21. siječnja poslati e-mailom ili donijeti na USB-u.

S poštovanjem,

 

 

Popis obavijesti