:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege,

sukladno Informacijama i objašnjenju na jučerašnjem predavanju, zalaganje će se ocjenjivati na osnovi izrađene prezentacije i aktivnosti na nastavi.

Za određenu temu može se prijaviti više studenata, naročito za pripremu pitanja za ponavljanje II. kolokvija.

Molim da se javite e-mailom kako biste dobili temu za izradu prezentacije. Temu možete predložiti i sami.

Prezentacija se minimalno treba sastojati od 7 slideova sadržaja te pripadajućih uvodnih i završnih slideova.

Kratke prezentacije će se održati na predavanjima u siječnju 2019.

S poštovanjem,

 

Popis obavijesti