:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege,

u repozitoriju se nalaze rezultati I. kolokvija koji će se moći pogledati sutra na predavanju te na slijedećim konzultacijama.

S poštovanjem,

Popis obavijesti