:
Europsko porezno pravo
Repozitorij

1. kolokvij

Materijali o uvodu u Europsko porezno pravo

 

2. kolokvij

1) 3. dio  -  Lončarić Horvat/Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava, (str. 283-307), Narodne novine, Zagreb, 2007,

2) Zakon o porezu na dobit - čl. 20. a - 20. r.

 

3. usmeni ispit (na regularnom roku)

5. dio -  Arbutina/Rogić Lugarić/Filković, Osnove poreznog prava, 2017. (str. 97-121);

 

Popis obavijesti